Ako sa vyvíjala Hlinkova slovenská ľudová strana?

Hlinkova slovenská ľudová strana sa mnohým spája predovšetkým s dejinami vojnového Slovenska, ale jej počiatky siahajú ešte do obdobia pred prvou svetovou vojnou. HSĽS, pôvodne (do roku 1925) Slovenská ľudová strana, bola aktívnou politickou stranou aj v období demokratickej prvej Československej republiky, dokonca bola súčasťou vládnucej tzv. panskej koalície. Ciele ľudovej strany na čele s Andrejom Hlinkom sa však veľmi skoro po vzniku ČSR začali sústreďovať na dosiahnutie autonómie Slovenska.

Aké miesto mala HSĽS v politickom vývoji Československa? Aká bola jej cesta k dosiahnutiu autonómie? Vypočujte si prvý diel špeciálnej série podcastov k dejinám HSĽS a dozviete sa viac o týchto otázkach, ale i o celkovom pôsobení HSĽS v rokoch 1918 až 1938.

 

Podcast vznikol v rámci spolupráce Katedry histórie FF UKF v Nitre s HistoryWeb.sk a Mediálnym centrom FF UKF, zároveň vďaka podpore projektu APVV-19-0358 "Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)".

 

Autori: Róbert Arpáš, Viktória Rigová

Technická spolupráca: Viktória Rigová, Martin Kabíček

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App